Verwijzers

Wij bieden psychologische behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de Generalistische Basis GGZ. U kunt als huisarts / jeugdarts / POH GGZ  / Sociaal team naar ons verwijzen als er sprake is van lichte tot matig ernstige psychische problemen bij kinderen en jeugd.

De verwijsbrief naar Opmaat voor GBGGZ kinder en jeugd vindt hier, via deze link

Verwijsmodel

Triage vindt plaats door de (huis)arts:

* Klachten van lichte aard, geen vermoeden DSM- stoornis: behandeling door POH-GGZ, ouder-kind adviseur of (school)maatschappelijk werk

* Lichte tot matig ernstige psychische problematiek, er is sprake van vermoeden van een DSM-stoornis die in therapie door de psycholoog of pedagoog behandeld kan worden: naar Generalistische Basis-GGZ

* DSM- stoornis met complexe en acute zorg, hoog risico, aanwijzingen die duiden op gevaar (zoals suicide-gevaar, huiselijk geweld, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie), ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek die vraagt om een multi-disciplinaire aanpak in een gespecialiseerde setting: naar de Gespecialiseerde GGZ