Tarieven

Tarieven en vergoedingen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: Vanaf 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg vergoed door de gemeente. Wij hebben een contract met de gemeente Aalsmeer/Amstelveen. Kinderen en jongeren die in deze gemeenten wonen krijgen de behandeling vergoed.

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen: Dit valt onder de zorgverzekering. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Vergoeding is afhankelijk van het pakket van de verzekering wat u heeft afgesloten. Wij raden u altijd aan zelf vooraf te informeren bij uw verzekering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding heeft u altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts. De (huis)arts verwijst en geeft aan bij welke zorgaanbieder uw hulpvragen het beste passen. 

Tarieven niet vergoede zorg

Wij hanteren voor niet vergoede zorg of “zelfbetalers” een uurtarief van € 110,- (tarief 2023).

Een consult duurt standaard 45 minuten. Langere consulten kunnen als dubbelconsult gedeclareerd worden. Telefonisch en e-mail consult (waarbij het gaat om inhoudelijk contact langer dan 10 min.) worden meegerekend.   

Psychologisch onderzoek

Sommige psychologisch onderzoeken worden niet als gewoon consult in rekening gebracht, dit in verband met de benodigde tijd voor uitwerking en verslaglegging. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Dit wordt vooraf met u besproken.                                            

Afzeggen

Behandelingen en onderzoek vinden plaats volgens afspraak en dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u het antwoordapparaat treft, dan kunt u dit inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht, hiervoor hanteren we een tarief van € 50,-. Let op: Dit wordt niet vergoed!