Onderzoek

Bij psychodiagnostisch onderzoek wordt er met behulp  van testen, observaties en/of vragenlijsten bekeken wat er aan de hand  is. De sterke en zwakke kanten van het kind  worden in kaart gebracht en bekeken wordt wat er aan het probleem gedaan kan worden.

De gebieden waar het onderzoek bij Opmaat zich op kan richten zijn:

Intelligentieonderzoek bij kinderen /jongeren t/m 16 jaar

Screening van gedragsproblemen en/of aandachtsproblemen (AD(H)D) en autisme verwante stoornissen 

Sociaal-emotioneel onderzoek

Onderzoek bij volwassenen:

Ook bij de behandeling van volwassenen is het mogelijk dat er aanvullend onderzoek gedaan wordt of nodig is. Dit kan onderzoek zijn naar een aandachtstekortstoornis (zoals ADHD) of naar een stoornis in het autismespectrum. Ook kan het nodig zijn om intelligentieonderzoek of een meer algemeen persoonlijkheidsonderzoek te doen. Tevens kunnen wij onderzoek doen naar een vermoeden van neurologische aandoeningen zoals dementie of een vorm hiervan.

Kosten psychologisch onderzoek:

Er wordt altijd per client bekeken welk onderzoek wordt uitgevoerd, dit is afhankelijk van de hulpvraag. Overleg daarom over eventuele kosten altijd vooraf met onze medewerkers. Om een indicatie te geven van veelgevraagde onderzoeken:  

Intelligentieonderzoek: standaard onderzoek (WISC V), bestaande uit intakegesprek, afname, adviesgesprek en verslag.

Onderzoek ADHD/ADD: wij doen onderzoek bij enkelvoudige, niet gecompliceerde AD(H)D. Onderdelen hiervan kunnen zijn: intake gesprek, anamnese, afname testen op gebied van concentratie en aandacht bij het kind/adolescent, adviesgesprek.

Indien er uitgebreid gespecialiseerd onderzoek nodig is kan er besloten worden tot een doorverwijzing naar andere instanties.

Wij doen geen dyslexieonderzoek.