Behandeling

Onze behandeling is in principe altijd kortdurend en doelgericht. In het eerste gesprek zullen we met u samen kijken wat er aan de hand is en welke gewenste veranderingen u voor ogen heeft. Soms wordt er aanvullende diagnostiek afgenomen om een beter beeld te krijgen op de problematiek.

Vervolgens zullen wij bespreken welke behandeling ons geschikt lijkt. Afhankelijk van de uitkomst is de behandeling meer individueel gericht op het kind of meer gericht op de ouders/verzorgers.

De behandeling (Generalistische BasisGGZ) betreft een kortdurende, generalistische behandeling van lichte of matig ernstige psychische aandoeningen. De duur van de behandeling wordt bepaald door de ernst van de problematiek, dit ligt meestal tussen de 5 tot maximaal 12 gesprekken.

Methodieken

We maken zoveel mogelijk gebruik van ‘evidence based’ behandelmethodieken. Dit zijn methodieken waarbij door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze effectief zijn. We maken gebruik van:

Cognitieve gedragstherapie: deze therapie richt zich op de samenhang tussen cognities (wat we denken), emoties (hoe we ons voelen) en het gedrag (wat we doen). Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode voor veel psychische problemen bij kinderen, zoals angsten, somberheid, kinderen die veel piekeren, bij dwanghandelingen en tic’s.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): dit is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Meindert Buskermolen en Nicole Hermans zijn beiden opgeleid in EMDR bij kinderen en adolescenten.

Oplossingsgerichte therapie: deze methode houdt in dat we niet bezig zijn met het ‘waarom’ van de problemen maar ons richten op het ‘hoe’ van een oplossing. Hierbij wordt uitgegaan van de sterke kanten van kinderen en ouders, goede eigenschappen en verder bouwen op wat er goed gaat.

Behandeling bij ADHD of autisme spectrum stoornissen: Wij bieden psycho-educatie, ouderbegeleiding en (individuele) trainingen, zoals ‘Zelf plannen’ voor jongeren met ADHD.

Tevens bieden wij de training Braingame Brian, Nicole Hermans is bevoegd trainer. Dit is een computertraining voor kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar, die problemen hebben op het gebied van executief functioneren (voor kinderen met problemen met werkgeheugen, met impulsief gedrag, die moeite hebben met snel kunnen schakelen in de veranderende situaties).

Met welke vragen kun u terecht in de praktijk?

De praktijk richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders. De volgende problemen kunnen worden behandeld: angsten, somberheid, laag zelfbeeld, trauma, dwang, tics, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak (hoofdpijn/buikpijn), moeilijk te hanteren boosheid, echtscheidingsproblematiek, problemen met eten en slapen, rouw-en verliesverwerking, (vemoeden van) ADHD of autisme spectrum stoornissen. Door onze achtergrond in de auditieve en verstandelijke gehandicaptenzorg hebben wij ook veel kennis van kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of autisme. Meindert Buskermolen heeft veel ervaring met hoogbegaafde kinderen.

Tevens doen wij veel psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren, zoals intelligentieonderzoek of onderzoek naar aandachts- en concentratieproblemen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de vragen waar wij regelmatig mee te maken hebben.

Wat is er met mijn kind aan de hand?

Wat is het IQ van mijn kind? Is mijn kind hoogbegaafd?

Mijn zoon van 9 jaar durft niet alleen in bed te slapen.

Thuis maken de kinderen constant ruzie, hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Mijn dochter van 15 is zo somber, hoort dit bij de pubertijd of is er meer aan de hand?

Mijn kind wordt op school gepest. Hoe kan mijn kind weerbaarder worden?

Sinds de scheiding is mijn zoon zo in zichzelf gekeerd.

Mijn kind heeft faalangst, hoe komt ze daarvan af?

Sinds de pubertijd heb ik constant conflicten met mijn dochter, hoe kan ik daarmee omgaan?

Hoe begeleid ik mijn kind bij een sterfgeval?

Mijn zoon heeft tic’s en het wordt steeds erger, kan hij hierbij geholpen worden?

Waarom is mijn kind zo druk?

Hoe begeleid ik mijn kind met ADHD of PDD-NOS?