Over Praktijk Opmaat.

Psychologen- en pedagogenpraktijk Opmaat richt zich op:

Kinderen en jongeren: wij bieden psychologische behandeling en psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren.  Bij de behandeling van kinderen betrekken we altijd de ouders.

Volwassenen: psychologische behandeling. Een aantal van onze medewerkers heeft ook veel affiniteit met de doelgroep jong-volwassenen.

Als extra aandachtspunt bieden wij psychologische zorg voor ouderen (en indien nodig voor hun mantelzorgers).

Over praktijk Opmaat: Psychologen en pedagogenpraktijk Opmaat is ontstaan in 1998. Een aantal huisartsen en andere hulpverleners zoals logopedisten en kinderfysiotherapeuten uit Aalsmeer en Kudelstaart zochten naar een laagdrempelige aanvulling op de reguliere zorg.

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, heeft toen het initiatief voor Opmaat genomen. Al snel bleek dat er inderdaad veel vraag is naar gemakkelijk bereikbare, kortdurende hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders. In onze praktijk werken hoog opgeleide psychologen en pedagogen. Wij hebben uitstekende contacten met diverse verwijzers zoals huisartsen, scholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en schoolverpleegkundigen.

Wij staan voor kwaliteit van zorg met een laagdrempelige benadering. De hulpvraag van onze cliënten, kinderen/jongeren en hun ouders, staat daarbij te allen tijde centraal. Daarbij streven wij ernaar om onze adviezen specifiek en voor één uitleg vatbaar te formuleren. De plannen moeten reëel haalbaar zijn en u moet zich kunnen vinden in de adviezen. Voor ons geen buitenissige locatie of gloednieuwe kantoorinrichting midden in het centrum, maar wel een paar gezellige praktijkruimtes waar kinderen en jongeren zich snel op hun gemak voelen.

Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van het NIP (Nederlandse vereniging van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Vanaf 1 januari 2017 is vastgesteld dat alle GGZ aanbieders een eigen kwaliteitsstatuut ggz dienen te hebben, waarin vastgelegd is hoe zorgaanbieders gepaste zorg leveren. Door het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt toezicht gehouden of de inhoud van het kwaliteitsstatuut voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz (goedgekeurd in 2022) vindt u elders op de website, of kunt u bij ons opvragen. Zie deze link.

Wij vinden professionele uitwisseling met collega’s van belang om onze deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Daarom werken we samen en volgen we intervisie met diverse collega’s uit ons vakgebied. Dit doen we onder andere met Els Andrea Leemans, GZ-psycholoog van Praktijk Aandacht en verbinding in Leiden. Via deze link kunt u meer informatie vinden.

Met psychologen en pedagogen in de nabije omgeving vormen we een samenwerkingsverband genaamd PsyZorg Uithoorn en Aalsmeer. U kunt via deze link meer informatie vinden.