Voor Verwijzers

Wij bieden psychologische behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de Generalistische Basis GGZ. U kunt als huisarts / jeugdarts / POH GGZ naar ons verwijzen als er sprake is van lichte tot matig ernstige psychische problemen bij kinderen en jeugd. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel en de Ronde Venen (oa. Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude).

Als u het vermoeden heeft van een stoornis volgens de DSM IV dan komt de client in aanmerking voor vergoeding van behandeling in de Generalistische BasisGGZ. De (huis)arts moet als verwijzer in de verwijsbrief aangeven aan welke stoornis er gedacht wordt. Het gaat hier om een voorlopige diagnose, die  na verdere diagnostiek door de psycholoog of pedagoog wel of niet bevestigd zal worden. Om dit makkelijker te maken hebben wij een standaard verwijsbrief voor kinder- en jeugd die u hiervoor kunt gebruiken.

De verwijsbrief naar Opmaat voor GBGGZ kinder en jeugd vindt u hier

Ook als er geen vermoeden is van een DSM stoornis of een vraag voor psychodiagnostisch onderzoek kunt u doorverwijzen, maar dat zal de client zelf moeten betalen.                         

 

Verwijsmodel

Zijn de klachten niet in te delen in de DSM IV dus van lichte aard, dan kan de client terecht bij de huisarts / POH GGZ of het maatschappelijk werk. In het geval dat er sprake blijkt te zijn van zeer complexe problematiek die niet voldoende behandeld kan worden binnen onze praktijk wordt geadviseerd om naar de specialistische GGZ te verwijzen.    

Triage vindt plaats door de (huis)arts:

* Klachten van lichte aard, geen vermoeden DSM- stoornis: behandeling door POH-GGZ of (school)maatschappelijk werk

* Lichte tot matig ernstige psychische problematiek, er is sprake van vermoeden van een DSM-stoornis die in therapie door de psycholoog of pedagoog behandeld kan worden: naar Generalistische Basis-GGZ

* DSM- stoornis met complexe en acute zorg, hoog risico, aanwijzingen die duiden op gevaar (zoals suicide-gevaar, huiselijk geweld, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie), ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek die vraagt om een multi-disciplinaire aanpak in een gespecialiseerde setting: naar de Gespecialiseerde GGZ