Vergoedingen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: Vanaf 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg vergoed door de gemeente. Wij hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en de Ronde Venen (oa. Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude).  Kinderen en jongeren die wonen in deze gemeenten krijgen de behandeling vanuit Opmaat vergoed. Wij declareren dit rechtstreeks bij de betreffende gemeente. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente, wel is een verwijzing van de (huis)arts nodig. 

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen: Dit valt onder de zorgverzekering. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als dit het geval is wordt de behandeling volledig vergoed uit de Basisverzekering. Houdt U wel rekening met het eigen risico. Wij hebben een contract met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, DSW, Stad Holland, CZ (waarbij Ohra en Delta Lloyd), Menzis, Anderzorg, HEMA, de Friesland, ONVZ, VvAA, PNO, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland, HollandZorg, Eneriek, Zorg en Zekerheid, ARS (Aevitae, IAK, Caresco). Wij raden u altijd aan zelf vooraf te informeren bij uw verzekering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding heeft u altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts of de jeugdarts. De (huis)arts verwijst en geeft aan bij welke zorgaanbieder uw hulpvragen het beste passen. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan welke aandoening uw (huis)arts denkt dat u heeft. U heeft recht op vergoeding van de behandeling als er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM*. Zijn de klachten niet in te delen in de DSM IV en dus van lichte aard, dan kunt u terecht bij de huisarts/POH GGZ of het (school)maatschappelijk werk.  

*(DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; dit is een handboek voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. Het wordt gebruikt als classificatiesysteem voor psychische aandoeningen. De DSM noemt de criteria die als richtlijn dienen bij het vaststellen van een psychische stoornis).

Tarieven niet vergoede zorg

Wij hanteren voor niet vergoede zorg of "zelfbetalers" een uurtarief van € 85,- (tarief 2017).

Een consult duurt standaard 45 minuten. Langere consulten kunnen als dubbelconsult gedeclareerd worden. Telefonisch en e-mail consult (waarbij het gaat om inhoudelijk contact langer dan 10 min.) worden meegerekend.   

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoeken wordt niet als gewoon consult in rekening gebracht, dit in verband met de benodigde tijd voor uitwerking en verslaglegging. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Dit wordt vooraf met u besproken.                                            

Afzeggen

Behandelingen en onderzoek vinden plaats volgens afspraak en dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u het antwoordapparaat treft, dan kunt u dit inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht, hiervoor hanteren we een tarief van € 50,-. Let op: Dit wordt niet vergoed!