Medewerkers

Meindert 2018 hoofdMeindert Buskermolen is GZ-Psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog. Is bevoegd in het toepassen van EMDR bij kinderen en jeugd. Meindert heeft voorheen gewerkt als behandelcoördinator bij de Koninklijke Kentalis, locatie Weerklank te Amsterdam, voor mensen met een verstandelijke en auditieve beperking. Naast zijn werk in de praktijk heeft Meindert jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan. Op 4 mei 2017 is hij aan de universiteit van Maastricht gepromoveerd op zijn proefschrift "If only I could tell...Measuring predictors for challenging behaviour in people with both intellectual disability and hearing impairment".

Lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ingeschreven in het BIG-register.

 

ZW Nicole IMG 4356 1364

Nicole Hermans, is Orthopedagoog Generalist NVO en Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Zij is bevoegd in het toepassen van EMDR bij kinderen en jeugd. Zij werkt sinds 2003 bij Opmaat. Daarnaast is zij als behandelcoördinator werkzaam bij de Koninklijke Kentalis voor de afdeling Ambulante Zorg: diagnostiek en behandeling van gezinnen met een kind met een auditieve beperking (doof / slechthorend) of een Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS). 

Lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie). Ingeschreven in BIG register BIG-nummer 99926942431 en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), registratienummer 120001380.

 

Thom Buskermolen websiteThom Buskermolen is psycholoog. Hij is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als afstudeerrichting neuropsychologie. Hij werkt sinds 2015 bij Opmaat. Thom houdt zich vooral bezig met psychodiagnostisch onderzoek zoals intelligentieonderzoek en screening van gedragsproblemen en/of aandachtsproblemen (AD(H)D). Daarnaast behandelt hij regelmatig kinderen met faalangst.

Secretaris van de Nederlands-Vlaamse Beroepsvereniging voor Neuropsychologen (NVBN).

 

 

Ilse profielfoto klein website

Ilse Buskermolen is Orthopedagoog NVO. Zij is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt sinds 2018 bij Opmaat. Daarnaast werkt zij als orthopedagoog en leerkracht binnen het (speciaal)basisonderwijs. Ilse haar expertise ligt vooral op het gebied van leerproblematiek, psychodiagnostisch onderzoek en de behandeling van angststoornissen.  
Lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).