Over praktijk Opmaat

 Psychologen- en pedagogenpraktijk Opmaat richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders waarbij opvoedings-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen spelen.

Wij bieden psychologische behandeling en psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren. 

Praktijk Opmaat neemt maatregelen tegen Corona Virus.

We volgen hierbij de voorschriften van het RIVM. De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons allemaal. Het is belangrijk dat hulp aan kinderen en ouders wordt gecontinueerd in voor hen soms extra moeilijke situaties. Ondanks Corona kunt u nog steeds kinderen en jongeren bij ons aanmelden. We vragen iedereen met klachten als verkoudheid, koorts of hoesten niet naar onze lokatie te komen. De afspraken op de praktijk worden indien mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen, bv. via Zoom, Skype of WhatsApp. Wij nemen met onze cliënten contact op wat de wensen en mogelijkheden zijn.

We kunnen ons voorstellen dat het voor kinderen en ouders ook een moeilijke en beangstigende tijd kan zijn. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met kinderen die angstig zijn of bv. autisme hebben?

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft dan kunt u altijd op werkdagen met ons contact opnemen op telnr. 0297-342636

Informatie en een handreiking met tips en goede adviezen over hoe te praten met kinderen over het coronavirus kunt u vinden op de website van het kenniscentrum kinder-en jeugdpsychiatrie. Zie deze link.

 

Psychologen en pedagogenpraktijk Opmaat is ontstaan in 1998. Een aantal huisartsen en andere hulpverleners zoals logopedisten en kinderfysiotherapeuten uit Aalsmeer en Kudelstaart zochten naar een laagdrempelige aanvulling op de reguliere zorg.

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, heeft toen het initiatief voor Opmaat genomen. Al snel bleek dat er inderdaad veel vraag is naar gemakkelijk bereikbare, kortdurende hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders. In onze praktijk werken hoog opgeleide psychologen en pedagogen. Wij hebben uitstekende contacten met diverse verwijzers zoals huisartsen, scholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en schoolverpleegkundigen.

Wij staan voor kwaliteit van zorg met een laagdrempelige benadering. De hulpvraag van onze cliënten, kinderen/jongeren en hun ouders, staat daarbij te allen tijde centraal. Daarbij streven wij ernaar om onze adviezen specifiek en voor één uitleg vatbaar te formuleren. De plannen moeten reëel haalbaar zijn en u moet zich kunnen vinden in de adviezen. Voor ons geen buitenissige locatie of gloednieuwe kantoorinrichting midden in het centrum, maar wel een paar gezellige praktijkruimtes waar kinderen en jongeren zich snel op hun gemak voelen.

Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van het NIP (Nederlandse vereniging van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).

Vanaf 1 januari 2017 is vastgesteld dat alle GGZ aanbieders een eigen kwaliteitsstatuut ggz dienen te hebben, waarin vastgelegd is hoe zorgaanbieders gepaste zorg leveren. Door het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt toezicht gehouden of de inhoud van het kwaliteitsstatuut voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz vindt u hier 

Wij vinden professionele uitwisseling met collega's van belang om onze deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Daarom werken we samen en volgen we intervisie met diverse collega's uit ons vakgebied. Dit doen we onder andere met Els Andrea Leemans, GZ-psycholoog van Praktijk Aandacht en verbinding in Leiden (www.aandachtenverbinding.nl). Met psychologen en pedagogen in de nabije omgeving vormen we een samenwerkingsverband, genaamd PsyZorg Uithoorn en Aalsmeer.

logo PsyZorg